Xe

XE 4 CHỖ PHÂN KHÚC NHỎ

ĐỐI VỚI XE 2 CHIỀU: Thời gian trở về lại điểm đón giới hạn lúc 8 giờ tối (vượt giờ phụ thu thêm 100,000đ/giờ). – Số kilomet được đi thêm 20 kilomet nếu vượt phụ thu thêm 5,000đ/km. -Giá đã bao gồm phí cầu đường và chưa VAT. -Nếu đi nhiều ngày tài xế ăn ở chung với đoàn hoặc phụ cấp 300,000đ/đêm cho tài xế.
Giá cho (cho )
Giá cho (cho )

Xe

XE 4 CHỖ PHÂN KHÚC LỚN

ĐỐI VỚI XE 2 CHIỀU: Thời gian trở về lại điểm đón giới hạn lúc 8 giờ tối (vượt giờ phụ thu thêm 100,000đ/giờ). – Số kilomet được đi thêm 20 kilomet nếu vượt phụ thu thêm 5,000đ/km. -Giá đã bao gồm phí cầu đường và chưa VAT. -Nếu đi nhiều ngày tài xế ăn ở chung với đoàn hoặc phụ cấp 300,000đ/đêm cho tài xế.
Giá cho (cho )
Giá cho (cho )

Xe

XE 7 CHỖ NGỒI

ĐỐI VỚI XE 2 CHIỀU: Thời gian trở về lại điểm đón giới hạn lúc 8 giờ tối (vượt giờ phụ thu thêm 100,000đ/giờ). – Số kilomet được đi thêm 20 kilomet nếu vượt phụ thu thêm 5,000đ/km. -Giá đã bao gồm phí cầu đường và chưa VAT. -Nếu đi nhiều ngày tài xế ăn ở chung với đoàn hoặc phụ cấp 300,000đ/đêm cho tài xế.
Giá cho (cho )
Giá cho (cho )

Xe

XE 16 CHỖ NGỒI

ĐỐI VỚI XE 2 CHIỀU: Thời gian trở về lại điểm đón giới hạn lúc 8 giờ tối (vượt giờ phụ thu thêm 100,000đ/giờ). – Số kilomet được đi thêm 20 kilomet nếu vượt phụ thu thêm 5,000đ/km. -Giá đã bao gồm phí cầu đường và chưa VAT. -Nếu đi nhiều ngày tài xế ăn ở chung với đoàn hoặc phụ cấp 300,000đ cho tài xế.
Giá cho (cho )
Giá cho (cho )


Lightbox button